Satakunta Testbed

Testbed toimintaa Satakunnassa jo yli 10 vuotta

Hyvinvointi- ja terveysteknologian kehittämis- ja testaamistoiminnalla on pitkät perinteet Satakunnassa. Toiminta on aloitettu vuonna 2008 Living Lab -konseptilla, joka noteerattiin Euroopan komission RegioStars 2013 -kilpailussa sosiaalisena innovaationa. Teknologian kehittämispalveluita ovat Satakunnassa tuottaneet SAMK, elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy, toisen asteen oppilaitokset WinNova ja Sataedu sekä Satakunnan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt.

Satakunta Testbed – yhtenäiset teknologian testauspalvelut koko Satakuntaan

Satakuntaliiton rahoittaman Satakunta Testbed -hankkeen myötä Testbed-toimintaa ja testaukseen liittyviä käytäntöjä ja dokumentaatiota on yhtenäistetty ja toimintaan on luotu yhden luukun periaate. Toiminnan kehittämisen myötä Satakunta Testbed tarjoaa entistä laadukkaampia ja tasalaatuisempia palveluita yrityksille ja sote-alan organisaatioille sekä aikaisempaa monipuolisempia testausympäristöjä.

Satakunta Testbed -toiminnan tavoitteena on kasvattaa yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa ja edistää sekä satakuntalaisten yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä että kansainvälisten yritysten toimintaa Satakunnassa.

Satakunta Testbed -hankkeen aikana kootaan laaja hyvinvointi- ja terveysteknologian palveluhakemisto, jonka tavoitteena on auttaa niin kuluttajia kuin sote-alan ammattilaisiakin löytämään kuhunkin tarpeeseen soveltuvat teknologiset ratkaisut nopeasti ja helposti.

Satakunta Testbed -hankkeen toimijoihin voit tutusta paremmin klikkaamalla alla olevia logoja.