Satakunta Testbed

Testbed-toimintaa Satakunnassa jo yli 10 vuotta

Hyvinvointi- ja terveysteknologian kehittämis- ja testaamistoiminnalla on pitkät perinteet Satakunnassa. Toiminta on aloitettu vuonna 2008 Living Lab -konseptilla, joka noteerattiin Euroopan komission RegioStars 2013 -kilpailussa sosiaalisena innovaationa. Teknologian kehittämispalveluita ovat Satakunnassa tuottaneet SAMK, elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy, toisen asteen oppilaitokset WinNova ja Sataedu sekä Satakunnan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt.

Satakunta Testbed – yhtenäiset teknologian testauspalvelut koko Satakuntaan

Satakuntaliiton rahoittaman Satakunta Testbed -hankkeen myötä Testbed-toimintaa ja testaukseen liittyviä käytäntöjä ja dokumentaatiota on yhtenäistetty ja toimintaan on luotu yhden luukun periaate. Toiminnan kehittämisen myötä Satakunta Testbed tarjoaa entistä laadukkaampia ja tasalaatuisempia palveluita yrityksille ja sote-alan organisaatioille sekä aikaisempaa monipuolisempia testausympäristöjä.

Satakunta Testbed -toiminnan tavoitteena on kasvattaa yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa ja edistää sekä satakuntalaisten yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä että kansainvälisten yritysten toimintaa Satakunnassa.

Satakunta Testbed -hankkeen aikana kootaan laaja hyvinvointi- ja terveysteknologian palveluhakemisto, jonka tavoitteena on auttaa niin kuluttajia kuin sote-alan ammattilaisiakin löytämään kuhunkin tarpeeseen soveltuvat teknologiset ratkaisut nopeasti ja helposti.


IKI-hanke tarjoaa digitaalisen GeroTestbed -kehittämis- ja testausympäristön ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen

Satakunnassa on käynnissä Ikääntymisestä innovaatioksi – IKI-hanke, jossa selvitetään digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuuksia ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen päätuloksena kehitetään GeroTestbed, ensimmäinen sähköinen testaus- ja kehitysympäristö, joka on erikoistunut edistämään ikäihmisten toimintakykyä mahdollistaen laite- ja sovellustestauksen.

GeroTestbedistä tulee osa Satakunnan Testbed-toimintamallia ja se muodostaa uuden teknologiatestausalustan.

Ikääntymisestä innovaatioksi – IKI-hanketta (1.3.2023–31.8.2025) toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Lue lisää IKI-hankkeesta täältä.


Ota yhteyttä!

Projektipäällikkö Mervi Vähätalo (Samk)
mervi.vahatalo@samk.fi / 044 710 3983

Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila (Tampereen yliopisto)
eveliina.kaukkila@tuni.fi / 050 479 4294

Projektikoordinaattori Sinikka Paukkunen (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
sinikka.paukkunen@diak.fi / 050 571 4686

Logo: Satakunta testbed ja alla GeroTestbed.

Sininen tausta, keltaiset tähdet ympyrässä ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama.

Satakuntaliiton logo. Teksti Satakuntaliitto, Regional Council of Satakunta, kuvassa karhu ja vaakuna.

Satakunta Testbed -hankkeen toimijoihin (SAMK, Prizztech ja WINNOVA) sekä Ikääntymisestä innovaatioiksi IKI -hankkeen toimijoihin (SAMK, Diak ja TUNI) voit tutusta paremmin klikkaamalla alla olevia logoja.

Musta teksti "samk" ja turkoosi logokuva.
Winnova / Suunta eteenpäin
Diak violetilla värillä
Tampereen yliopisto, violetilla tekstillä ja logo.