Satakunta Testbed

Testbed-toimintaa Satakunnassa jo yli 10 vuotta

Hyvinvointi- ja terveysteknologian kehittämis- ja testaamistoiminnalla on pitkät perinteet Satakunnassa. Toiminta on aloitettu vuonna 2008 Living Lab -konseptilla, joka noteerattiin Euroopan komission RegioStars 2013 -kilpailussa sosiaalisena innovaationa. Teknologian kehittämispalveluita ovat Satakunnassa tuottaneet SAMK, elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy, toisen asteen oppilaitokset WinNova ja Sataedu sekä Satakunnan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt.

Satakunta Testbed – yhtenäiset teknologian testauspalvelut koko Satakuntaan

Satakuntaliiton rahoittaman Satakunta Testbed -hankkeen myötä Testbed-toimintaa ja testaukseen liittyviä käytäntöjä ja dokumentaatiota on yhtenäistetty ja toimintaan on luotu yhden luukun periaate. Toiminnan kehittämisen myötä Satakunta Testbed tarjoaa entistä laadukkaampia ja tasalaatuisempia palveluita yrityksille ja sote-alan organisaatioille sekä aikaisempaa monipuolisempia testausympäristöjä.

Satakunta Testbed -toiminnan tavoitteena on kasvattaa yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa ja edistää sekä satakuntalaisten yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä että kansainvälisten yritysten toimintaa Satakunnassa.

Satakunta Testbed -hankkeen aikana kootaan laaja hyvinvointi- ja terveysteknologian palveluhakemisto, jonka tavoitteena on auttaa niin kuluttajia kuin sote-alan ammattilaisiakin löytämään kuhunkin tarpeeseen soveltuvat teknologiset ratkaisut nopeasti ja helposti.


IKI-hanke tarjoaa digitaalisen GeroTestbed -kehittämis- ja testausympäristön ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen

Satakunnassa on käynnissä Ikääntymisestä innovaatioksi – IKI-hanke, jossa selvitetään digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuuksia ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen päätuloksena kehitetään GeroTestbed, ensimmäinen sähköinen testaus- ja kehitysympäristö, joka on erikoistunut edistämään ikäihmisten toimintakykyä mahdollistaen laite- ja sovellustestauksen.

GeroTestbedistä tulee osa Satakunnan Testbed-toimintamallia ja se muodostaa uuden teknologiatestausalustan.

Ikääntymisestä innovaatioksi – IKI-hanketta (1.3.2023–31.8.2025) toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Lue lisää IKI-hankkeesta täältä.


Ota yhteyttä!

Projektipäällikkö Mervi Vähätalo (Samk)
mervi.vahatalo@samk.fi / 044 710 3983

Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila (Tampereen yliopisto)
eveliina.kaukkila@tuni.fi / 050 479 4294

Projektikoordinaattori Sinikka Paukkunen (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
sinikka.paukkunen@diak.fi / 050 571 4686

Logo: Satakunta testbed ja alla GeroTestbed.

Sininen tausta, keltaiset tähdet ympyrässä ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama.

Satakuntaliiton logo. Teksti Satakuntaliitto, Regional Council of Satakunta, kuvassa karhu ja vaakuna.

Porin kaupungin logo

Satakunta Testbed -hankkeen toimijoihin (SAMK, Prizztech ja WINNOVA) sekä Ikääntymisestä innovaatioiksi IKI -hankkeen toimijoihin (SAMK, Diak ja TUNI) voit tutusta paremmin klikkaamalla alla olevia logoja.

Musta teksti "samk" ja turkoosi logokuva.
Winnova / Suunta eteenpäin
Diak violetilla värillä
Tampereen yliopisto, violetilla tekstillä ja logo.