Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistolla on Porin yliopistokeskuksessa toimiva yhteiskuntatieteellinen opetus- ja tutkimusyksikkö, joka on osa yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa. Yksikkömme on monitieteinen, kokoava ja ajanmukainen foorumi tutkimukselle, keskustelulle ja kehittämiselle.

Keskitymme tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassamme yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tuoreesti ja monipuolisesti. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta erityisesti sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista.

HYPO (Hyvinvointitutkimus Porissa) -tutkimusryhmämme analysoi yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla:

  1. Hyvinvoinnin rakenteet
  2. Eletty ja koettu hyvinvointi
  3. Hyvinvointi käsitteenä

Toimintaamme leimaa avoin keskusteluyhteys paikallisiin toimijoihin sekä yhteistyö alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Toimintamme on alueellisesti tärkeää sekä kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa.

Tutkimustoiminnassamme painottuvat osallistavat menetelmät, tutkimusmenetelmien kehittäminen sekä menetelmien ja aineistojen moninaisuus. Meneillään olevien hankkeiden lisäksi pyrimme aktiivisesti tuottamaan uusia, akateemisesti orientoituneita ja käytännön kenttiä palvelevia monitieteisiä hankkeita.

Tutustu tarkemmin Tampereen yliopiston Porissa toimivaan yhteiskuntatieteelliseen opetus- ja tutkimusyksikköön: https://research.tuni.fi/yhteiskuntatieteetpori/