cropped-favicon.png

Satakunta Testbed

Satakunta Testbed on Satakunnan alueella toimiva konsortio, joka edistää teknologisten innovaatioiden syntymistä tarjoamalla yrityksille ja sote-alan toimijoille teknologian kehittämiseen liittyviä testaus- ja tutkimuspalveluita.

Satakunta Testbed muodostaa asiantuntevan testausalustan hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalialojen sovelluksille ja teknologioille. Käytössämme ovat monipuoliset testausympäristöt sekä laaja käyttäjä- ja yhteistyöverkosto. Etsimme ratkaisuja ammattilaisten ja yritysten yksilöllisiin tarpeisiin ja tuemme hyvinvointi- ja terveysteknologiainnovaatioiden kehittämistä asiakaslähtöisesti.

Hanketta toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Prizztech Oy ja WinNova. Satakunta Testbed -hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Palvelut

Satakunta Testbed tarjoaa räätälöityjä tutkimus- ja kehittämispalveluita yrityksille ja tukee sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä sopivan teknologian löytämisessä ja testaamisessa.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiapalvelujen hakemisto auttaa sekä kuluttajia että sote-organisaatioita löytämään uusia innovaatioita käyttöönsä. Lue lisää palveluistamme ja ota yhteyttä!

Satakunta Testbed somessa

Musta teksti "samk" ja turkoosi logokuva.
Winnova / Suunta eteenpäin