Prizztech Oy

Prizztech toimii hyvinvointi- ja terveysteknologiaratkaisujen kehittämistyössä teknologiayritysten ja
paikallisten sosiaali- ja terveysalan toimijoiden tehokkaana verkottajana.

Prizztechillä on yli kymmenen vuoden kokemus teknologiainnovaatioiden käyttäjälähtöisestä kehittämisestä sosiaali- ja terveysalalla. Pilotointiyhteistyössä on hyödynnetty mm. Living lab – toimintamallia, joka osallistaa aidot käyttäjät teknologioiden testaajiksi, kehittäjiksi ja innovaattoreiksi aidoissa ympäristöissä. Luotu toimintamalli on mm. palkittu Euroopan unionin RegioStars 2013 -kilpailussa finalistina sosiaalisten innovaatioiden kategoriassa.

Teknologioita voidaan testata ketterästi erilaisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä teknologiayritysten tarpeiden mukaisesti. Autamme myös sosiaali- ja terveysalan organisaatioita löytämään sopivia teknologiaratkaisuja arjessa kohdattuihin haasteisiin tai kehittämistarpeisiin. Pilottien ohella Prizztech Oy palvelee liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä teemoissa.

Satakunta Testbed -hankkeessa Prizztech Oy kehittää myös hyvinvointi- ja terveysteknologiaratkaisujen palveluhakemiston, jossa teknologiapalveluiden kehittäjät voivat esitellä teknologiapalvelunsa, ja jossa sote-alan organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat tutustua helposti ja kattavasti tarjolla oleviin teknologioihin.

www.prizz.fi/kehittamisteemat/hyvinvointiteknologia.html

Satakunta Testbed -hankkeen muihin toimijoihin voit tutusta klikkaamalla alla olevia logoja.

Musta teksti "samk" ja turkoosi logokuva.
Winnova / Suunta eteenpäin