SAMK

SAMKilla on monipuoliset simulaatioympäristöt, joita kannattaa hyödyntää erityisesti silloin kun tuote ei ole vielä valmis testattavaksi aidossa asiakasympäristössä.

Simulaatiokeskuksessa on aitoja terveydenhuollon ympäristöjä jäljittelevät tilat sekä kodinomainen tila. Yritykset voivat käyttää tiloja itse ohjatusti tai antaa testaukset opiskelijoiden toteutettavaksi. Tutustu tiloihin virtuaalikierroksella..

Kokeilimoon yritykset voivat tuoda tuotteitaan esittelyyn ja testaukseen ja saada siten palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä näkyvyyttä. www.kokeilimo.fi

RoboAIn yhteiskäyttölaboratorio tarjoaa teknologia- ja sovelluskehittämistyön mahdollisuuksia asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja nykyaikaisten laitteiden avulla. Laboratoriolaitteiden avulla voi esimerkiksi pilotoida tuotantoprosesseja tai suunnilla prototyyppejä:

Tuotteita voi testata ja kehittää myös lukuisilla opintojaksoilla ja osana opinnäytetöitä. Lisäksi SAMKilla on
vahvaa osaamista terveydenhuollon data-analytiikasta ja tietoaltaiden hyödyntämisestä. Lue lisää
www.roboai.fi/tulevaisuuden-sairaala

Satakunta Testbed -hankkeen muihin toimijoihin voit tutusta klikkaamalla alla olevia logoja.

Winnova / Suunta eteenpäin