Kuulumisia IKI-hankkeen Tulevaisuustyöryhmän toiminnasta

IKI–Ikääntymisestä innovaatioiksi (EAKR) -hankkeessa kehitetään GeroTestbed-toimintamallia. Tämän kehitystyön tueksi on hankkeessa on asetettu monialainen Tulevaisuustyöryhmä, joka kokoontui toisen kerran työpajan merkeissä 16.5.2024.

Helmikuussa järjestetyn ensimmäisen työpajan jälkeen työryhmä jatkoi GeroTestbedin visiolausekkeen täsmentämistä sähköisellä alustalla ja nyt toukokuun työpajassa visiolauseke saatiin viimeisteltyä muotoon:

GeroTestbed-toimintamalli tarjoaa
teknologian kehittämisen, digitaalisten palveluiden ja
sosiaalisten innovaatioiden testaus- ja tutkimuspalveluita,
joiden avulla mahdollistetaan kestävien ja vastuullisten innovaatioiden syntymistä
ja edistetään ikääntyvien hyvinvointia.

Toukokuun työpajassa keskityttiin erityisesti testausprosessin kannalta huomioitaviin näkökohtiin testauksen suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin vaiheissa. Lopuksi työryhmän työskentelyä  kommenttipuheenvuoroillaan täydensivät kolme eri alojen asiantuntijaa. Signaalin käsittelyn professori Tarmo Lipping Tampereen yliopistosta kertoi testaamisen merkityksestä tutkimukselle. Yrityksen näkökulmaa testaamisen merkityksestä esitteli Antti Törmänen EvokAI Creative Labsista. Suvi Hiltunen Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksesta toi puheenvuorossa kattavasti esiin testaamisessa keskeisiä huomioitavia näkökohtia, kun mukana on ikääntyviä testaajia.

Työryhmän työskentely jatkuu vielä syksyllä kolmannen – ja samalla viimeisen – työpajan merkeissä. Pysythän kuulolla, miten kehittämistyömme etenee!


Ikääntymisestä innovaatioksi – IKI-hanketta (1.3.2023–31.8.2025) toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja Porin kaupunki.  


Lisätietoa:    

Projektipäällikkö Mervi Vähätalo (SAMK), mervi.vahatalo@samk.fi, p. 044 710 3983  

Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila (TAU), eveliina.kaukkila@tuni.fi, p. 050 479 4294  

Projektikoordinaattori Sinikka Paukkunen (Diak), sinikka.paukkunen@diak.fi, p. 050 571 4686   

IKI-hanke_logot