Satakunta Testbedin yhteistyö Lumossa ja Murussa

Yhteisökeskuksen Lumo ja Muru testasi kesän ajan hyvinvointiteknologiaa asiakastyössään sekä oman työhyvinvoinnin tukena. Lumon ja Murun asiakaskunta koostuu nuorista. Yhteisökeskus on satakuntalaisen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuki- ja kehittämisorganisaatio.

Testattavia laitteita olivat mm. Somnox-unirobotti, Taikofon-tyyny, peiteäänilaatikko ja Yeti-tabletti. Laitteet koettiin käytettävyydeltään ja toimintaperiaatteeltaan helpoiksi ja hyviksi. Ulkonäkö oli myös silmää miellyttävä. Eniten kokeilukertoja saivat rentoutusvälineet, jotka eivät vaatineet yhdistämistä laitteeseen tai sovellusta, mm. tärinää tuottava tyyny. Sovelluksen lataamista vaativat laitteet koettiin hankalammiksi. Asiakaskohtaamisissa teknologiakokeilu antoi yhteisiä keskustelunaiheita ohjaajien ja asiakkaiden välille. Hauskojen yhteisten hetkien lisäksi keskustelu ohjautui myös tärkeisiin asioihin.

Testaustoiminta koettiin hyvänä ja hyödyllisenä. Tällä tavalla pääsee tutustumaan laitteisiin, joihin ei muuten pääsisi tai edes tietäisi olevan olemassa. Satakunta Testbedin toimintaan kuuluukin mm. uusien laitteiden esittely ja niiden tuominen suurempaan tietouteen ja käyttöön.

Teksti ja kuva: Nina Karttunen, Minna Kangasniemi