Mokke-peli maalivahtivalmennuksen tukena

Testattu laite ja testausaika

Raumalainen jalkapalloseura Pallo-Iirot testasivat Satakunnan Ammattikorkeakoulun kehittämää Mokke-simulaatiota VR-laseilla keväällä 2023. Mokke-simulaatio on alun perin suunniteltu yläraaja kuntoutukseen fysioterapiaan, mutta jalkapallomaalivahdin rooli pelissä sai ajatuksen testata sitä itse lajissa.

Satakunta Testbedin henkilöstö ohjasi ja neuvoi VR-lasien käytössä Iirojen maalivahtivalmentajaa, joka ohjasi laitteen käytön seuran junioreille. Käyttöönotto koulutuksessa kerrottiin, mitä sovellusta käyttäessä tulee ottaa huomioon.

Testaatajat

Pallo-Iirojen junioreista 5 maalivahtia testasivat simulaatiota omien harjoituksien yhteydessä, sekä heidän maalivahtivalmentajansa testasi tätä myös. Tarkoituksena oli selvittää, että miten simulaatio toimii lajissa ja minkälaisia kehitysideoita se herätti. Lisäksi oli tarkoitus selvittää, että esiintyikö VR-pahoinvointia testattavien keskuudessa.

Testauksen aikana saatiin paljon hyvää dataa simulaatiosta ja kehitysideoita. Vastausmäärät jäivät pieneksi, joten datan luotettavuus ei ole suuri.

Pelaajat vastasivat kyselyyn, jossa selvitettiin kehityskohteita, käytettävyyttä, visuaalista houkuttelevuutta, positiivisia ja negatiivisia tunteita ja seurauksia.

Kehitysideat

Mokke-simulaatio sai muutamia kehitysideoita. Esimerkiksi pallojen liikkeeseen toivottiin kierrettä, erilaisia kenttiä ja pelitilanteita. Olisi hyvä, jos pelissä tulisi ilmoitus, että miksi pelaaja ei onnistunut torjumaan palloa. Esimerkiksi vastaan antama lause ”reagoin liian myöhään.”

”Haluaisin tuntea olevani oikeassa pelissä” oli myös yhden vastaajan toive.

Data

Käytettävyys ja hyödyllisyys Keskiarvo Keskihajonta
Sovellusta on helppo käyttää 6 0
Sovelluksen toiminnot sopivat minun tarpeisiini 5,7 0,6
Sovelluksen toimintaperiaatteen ymmärtää nopeasti 6,3 1,2
Sovellus on mielestäni erittäin hyödyllinen 4,3 2,1
Sovelluksen toiminnot ovat helposti ymmärrettäviä 5,3 1,2
Sovelluksen avulla saavutan tavoitteeni 5,3 2,1
Visuaalinen houkuttelevuus
Sovelluksen ulkonäkö on luova 3 1,7
Sovellus näyttää tyylikkäältä 3 0
Sovelluksen ulkonäkö on viehättävä 2,7 0,6
En pärjäisi ilman sovellusta 4,3 1,2
Minua harmittaa kovasti, jos en voisi käyttää sovellusta enää 3,3 2,5
Positiiviset ja negatiiviset tunteet
Tuote innostaa minua 4,3 1,2
Tuote väsyttää (käänteinen) 4,7 2,1
Tuote ärsyttää minua (käänteinen) 5,7 2,3
Tuote rentouttaa 3,3 1,2
Tuote turhauttaa minua (käänteinen) 4,7 2,1
Tuote saa minut tuntemaan itseni passiiviseksi (käänteinen) 5,0 2,6
Seuraukset
Jos voisin, käyttäisin sovellusta päivittäin 3,7 2,1
En malta odottaa, että saan taas käyttää tuotetta 4,3 2,1
Muut vastaavat sovellukset eivät ole yhtä hyviä 4,0 0,0
Haluaisin juuri tämän sovelluksen käyttööni 5,0 0,0
Kun käytän sovellusta, menetän ajantajun 4,7 0,6
Kuinka todennäköisesti suosittelisit tuotetta kollegoillesi? (0-10) 7,7 1,5

Taulukko 1. Kyselyn antamat tulokset.

Testattavat vastasivat sähköiseen kyselyyn testauksen lopussa (taulukko 1). Vastaajien määrä jäi tässä testauksessa pieneksi (N=3).

Keskiarvoltaan tulokset olivat kuitenkin positiivisia, mutta joissakin vastauksissa esiintyi suurta keskihajontaa, joka johtunee pienestä vastaajamäärästä. Sovelluksen toimintaperiaatteen ymmärtää nopeasti sai parhaimman keskiarvon (6,3) ja keskihajonta tässä oli 1,2. Pienimmän keskiarvon sai taas sovelluksen ulkonäkö (2,7) ja keskihajontakin oli tässä pieni (0,6). 0-10 asteikolla ”kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä kollegoillesi” sai arvoksi 7,7 joka antaa viitteitä sille, että testausta olisi hyvä tehdä myös jossakin muussa seurassa.

Soveltuvuus

Sovellus ei ollut alun perin kehitetyt jalkapalloharjoitteluun, mutta se nähtiin tarpeelliseksi. Maalivahtien määrä joukkueessa on usein aika pieni, joten testattavien määrä on jäänyt vähäiseksi. Voisi olla hyvä testata tuotetta esimerkiksi maalivahtileirillä. Tulosten luotettavuus on heikkoa, mutta antaa viitteitä siihen, että tuotteelle voisi olla kysyntää ja tuotetta olisi tärkeä testata myös jatkossa.

Teksti: Jani Lahti