Palvelukeskus Soteekki vie hyvinvointiteknologiaa tutuksi opiskelijoille

Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää, että valmistuvat sote-ammattilaiset suhtautuvat myönteisesti teknologiaan, ymmärtävät millaisissa tilanteissa sitä voi käyttää asiakastyössä ja hallitsevat teknologian käyttöönoton ja arvioinnin. Satakunta Testbedin tavoitteena on ollut edistää sekä ammatillisen koulutuksen, että korkea-asteen opiskelijoiden tietoa ja osaamista hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyen. Tätä ideoidessa saatiin ajatus, että SAMKin ja WinNovan opiskelijat voisivat esitellä teknologiaa toisilleen.

Heti alkuun päästiin yhteisymmärrykseen SAMKin Palvelukeskus Soteekin kanssa, että siellä työharjoitteluaan tekevät opiskelijat voisi toimia hyvin teknologian esittelijöinä. Näin Samkin opiskelijat, jotka ovat pääsääntöisesti fysioterapia-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoita, pääsevät itsekin tutustumaan uuteen teknologiaan. Jotta esittelyt sujuvat hyvin ja voi kertoa tuotteista kaiken tarvittavan, on teknologiaan ja sen käyttömahdollisuuksiin tärkeää tutustua ja paneutua ennen esittelyä.

Opiskelijoiden pitämiä teknologiaesittelyjä päästiin pilotoimaan, kun SAMKin opiskelijat esittelivät Rauman WinNovan mielenterveystyön lähihoitaja opiskelijoille ja opettajille hyvinvointiteknologiaa. Erityisesti esillä oli mielen hyvinvointia tukevaa ja rentouttavaa teknologiaa, josta on saatu hyviä kokemuksia psykiatrialta. Toisessa pilotissa WinNovan ja SAMKin opiskeljat esittelivat teknologiaa ja arjen apuvälineitä Rauman Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen päivätoimintaan osallistuville ikäihmisille.

Opiskelijoilta ja opettajilta saatiin hyvää palautetta niin WinNovan suunnalta, kuin myös Soteekin opiskelijoilta. Opiskelijat järjestivät tapahtumat itsenäisesti, apuna heillä oli RoboAI laboratorion työharjoittelija Sandra Herrnegger. Toimintamalli koettiin hyödyllisenä ja sitä aiotaan jatkaa syksyllä. Testbed- toiminta tuli opiskelijoille tutuksi ja he tutustuivat teknologiaan ja oppivat, mitä tulee huomioida teknologian käyttöönotossa. Lisäksi opiskelijat pääsivät miettimään, miten teknologia voidaan eri tilanteissa hyödyntää. Myös esittely ja opettamiskokemus karttui. Onkin tärkeää, että opiskelijat toimivat suunnannäyttäjänä ja edistävät teknologioiden käyttöönottoa siirtyessään työelämään.

Esittelyt järjestettiin osana Satakunta Testbed -hanketta.

Esittelyt saivat myös medianäkyvyyttä Sanomalehti Länsi-Suomen sivustolla, kun he kävivät tekemässä aiheesta jutun (30.3.2023). Länsi-Suomen tekemä uutinen täältä (Tilaajajuttu).

Teksti: Jani Lahti

Kuvat: Eija Kallio