Ammatillinen koulutus osana testbed-toimintaa

Satakunta Testbed -hankkeen erityinen vahvuus valtakunnallisessa testbed-verkostossa on ammatillisen toisen asteen mukanaolo tasavertaisena toimijana.

Hoitotyössä lähihoitajat (ammatillinen toinen aste) ovat vanhusten arjessa eniten mukana ja tuntevat asiakkaansa toimintakyvyn parhaiten. Lähihoitaja voi oman asiakkaansa tuntien kertoa hänelle vaihtoehdoista, joita tällä hetkellä on tarjota, jotta arki kotona olisi mahdollisimman sujuvaa.

Opettajan näkökulmasta on arvokasta, että opiskelijat pääsevät tutustumaan hyvinvointiteknologiaan jo opintojen aikana. Erilaiset hyvinvointiteknologiset hankkeet ovat mahdollistaneet opettajien ja yritysten sujuvan yhteistyön. Opiskelijat vievät tärkeää viestiä hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista myös työelämään jo opintoihin kuuluvien työjaksojen aikana.

Koulutuksen aikana lähihoitajaopiskelijoille kehittyy hyvä käsitys siitä, mitä mahdollisuuksia asiakkaan terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi on tällä hetkellä tarjottavana. Lähihoitajan työ vaatii hyvää tietoutta terveydestä ja sairauden hoidosta, mutta pelkkä tieto ei edistä terveyttä. On osattava antaa tietoa niin, että asiakas sitoutuu omaan hoitoonsa. Eettisyys, empatia, vuorovaikutus ja aito läsnäolo ovat hoitotyön keskeisimmät työvälineet. Teknologia antaa aikaa aidolle vuorovaikutukselle. Myös Satakunta Testbed vie tätä sanomaa vahvasti eteenpäin.

Lehtorit, (WinNova SatakuntaTestbed)

Eija Kallio ja Virpi Hopeakangas