Satakunta Testbed ja järjestöt yhteistyössä

Satakunta Testbedille järjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Järjestöjen jäsenet ovat avainasemassa antamassa palautetta teknologioiden kehittämisen tueksi. Heillä on parasta mahdollista ymmärrystä siitä, millainen tuotteen tulisi olla, jotta se olisi hyödyllinen, miellyttävä ja helppo käyttää. Samalla järjestöt saava arvokasta tietoa siitä, millaista teknologiaa on markkinoilla ja millaisista tuotteista heidän jäsenkuntansa voisi hyötyä.

Satakunta Testbed on käynnistänyt yhteistyötä järjestösektorin kanssa ja kevään aikana olemme ideoineet yhteistyömahdollisuuksia Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtajan Milja Karjalaisen ja yhteisökoordinaattorin Jaana Tuomelan kanssa. Järjestöjen jäsenet ja koulutetut kokemusasiantuntijat voivat tarjota yrityksille arvokasta tietoa tuotekehityksen eri vaiheissa. Ideointivaiheessa järjestöjen jäsenet voivat antaa palautetta siitä, olisiko tuotteelle ylipäätään käyttöä arkielämässä ja millaisia toimintoja siltä vaadittaisiin, jotta sille löytyisi markkinoita. Kun tuotekehitys on jo hieman pidemmällä, voivat järjestöjen jäsenet testata prototyyppejä tai ottaa vaikkapa valmiita tuotteita kotiin testaukseen. Satakunta Testbedin rooli on olla kohtauttamassa järjestöjä ja yrityksiä ja auttamassa testausten organisoinnissa sekä keräämässä palautetta.

Järjestöt ovat myös kiinnostuneita kartoittamaan, millaiset markkinoilla olevat valmiit tuotteet voisivat hyödyttää heidän jäsenistöään. Satakunta Testbed voi olla tukena markkinoiden kartoituksessa ja järjestää testaustilaisuuksia tai testausjaksoja järjestöjen jäsenille. Samalla voidaan kerätä palautetta yrityksille tuotekehityksen tueksi.

Testbed toiminnan esittely Satakunnan järjestöjen aamukahveilla maaliskuussa poiki useita yhteydenottoja. Testbed toimintaa on esitelty mm. Satakunnan Samdy ry:n hallitukselle ja tulossa on esittely Reumayhdistuksen hallitukselle. Porin Eläkeläiset ry toivoi tuote-esittelyä jäsentensä Iloinen iltapäivä -tapahtumaan 19.4.2022 Porin Nuorisotalolle. Satakunta Testbed toteutti tuote-esittelyn yhteistyössä SAMKin Kokeilimon ja Sataedun Mewet-kodin kanssa, joiden tuotevalikoimista saa lainata aina kohderyhmään sopivia tuotteita esiteltäväksi. Mukana oli myös SAMKin opiskelijoita tuotteita esittelemässä. Nuorisotalolle valittiin mukaan ikääntyneiden kotona-asumista tukevia apuvälineitä. Tunnelma oli innostunut ja vaikka osa apuvälineistä oli hyväkuntoisille eläkeläisille vielä turhia, kävijät kiittelivät esittelyä hyödylliseksi. ”Sitten kun apua tarvitsee, tietää mikä kaikkea on olemassa” totesi eräs kävijöistä. Tosin monet tuotteet todettiin hyödyllisiksi ihan kaikenikäisille.