WinNovan hyvinvointiteknologian opetus kiinnostaa kansainvälisellä tasolla

Eurocom SMART -verkosto kehittää ammatillisen koulutuksen kansainvälisten liikkuvuuksien toteutusta ja koulutuksen ja työelämän yhteistyötä Euroopassa. Huhtikuussa verkosto järjesti Eurocom SMART 2022 -tapahtuman.  Tilaisuuden Key Note -puhujina olivat WinNovan hyvinvointialan lehtorit Eija Kallio ja Virpi Hopeakangas, jotka ovat Satakunta Testbed -hankkeessa projektitoimijoina.

WinNovassa on käytössä itslearning-oppimisympäristö, johon myös lähihoitajan tutkintoon kuuluva hyvinvointiteknologian koulutus on upotettu. Hyvinvointialan lehtorit tekevät yhteistyötä alan asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Oppilaitoksessa järjestetään hyvinvointiteknologian asiantuntijavierailuja ja laitteiden esittelyjä sekä osallistutaan erilaisiin koulutuksiin ja messuihin, joissa yritykset ovat mukana esittelijöinä. Yhteistyön kautta WinNovan opettajat ja opiskelijat saavat ajantasaista tietoa ja käytännön kokemusta erilaisista hyvinvointiteknologian palveluista, ratkaisuista ja laitteista, joita ammattiin valmistuvat lähihoitajat tulevat työssään tarvitsemaan.

Eurocom SMART -verkoston edustajat Italiasta, Saksasta, Suomesta, Tanskasta, Itävallasta, Belgiasta, Kreikasta ja Espanjasta olivat vaikuttuneita WinNovan tavasta toteuttaa koulutusta digitaalisessa ympäristössä ja sisällyttää hyvinvointiteknologian opetusta lähihoitajien koulutukseen.

Lisätietoja: Eija Kallio puh. 0444557771, Virpi Hopeakangas puh. 0444557726