Kotihoito kehittyy: Miten hyödynnän teknologian tuottamaa dataa?
Ohjelma
13:00 Tervetuloa!
Satakunta Testbed ‑hankkeen projektipäällikkö Niina Holappa, Prizztech Oy
Satakati-hankkeen projektipäällikkö Minna Koivuniemi, Euran kunta
Satakati-hankeen projektityöntekijä, terveydenhuollon lehtori Krista Toivonen, Sataedu
13:05 Ennakoiva hyvinvointitieto ja hoitotoimenpiteiden vaikuttavuus,
Johtaja, Digitaaliset hoitoprosessit Arto Mikkola, Vivago Oy
13:30 Palvelumuotoilu datan hyödyntämisen mahdollistajana,
Head of Business & Service Design Markus Vuorinen, Elisa Oyj
13:55 Lääkeannostelurobotti auttaa saavuttamaan operatiivisia hyötyjä kotihoidossa – case Evondos,
Markkinointijohtaja Mikko Hyle, Evondos
14:20 Digitaalisten laitteiden laitelogistiikka Kymsotessa - keskitetty malli ja laiteparkit,
Projektikoordinaattori Niina Forsström, Kymsote
14:45 Tauko
15:00 Tekoäly työkaverina Päijät-Soten kotihoidossa,
Teknologia-asiantuntija Jukka Grip, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
15:25 Tiedolla johtamisen tärkeys ja teknologian tuottaman tiedon hyödyntäminen,
Tietojohtamisen koordinaattori Katri Mannermaa, Satasairaala
Tietojohtamisen koordinaattori Anne Niemi, Euran kunta
Tietojohtamisen koordinaattori Ulla Joopi, Porin perusturva
15:50 Tilaisuuden yhteenveto