Neurosonic apuna rauhoittumisessa

Testattava tuote: Neurosonic basic mobiilipatja. Neurosonic tuottaa erittäin matalataajuista värähtelyä. Luonnollisena mekanismina värähtelyenergia vaikuttaa tasapainottavasti suoraan autonomiseen hermostoon. Neurosonic rentoutusmenetelmä ohjaa kehoa meditaation kaltaiseen tilaan, jolloin palautuminen nopeutuu ja tehostuu. Unen terveet mekanismit palautuvat ja samalla moni muukin asia kehossa ja mielessä saavat mahdollisuuden korjaantumiselle.

Testauspaikka: Satasairaalan vaativan tuen osaamiskeskuksessa henkilökunta testaa patjaa vaativan kuntoutuksen asiakkailla. Henkilökunta valikoi asiakkaat huomioiden heidän yksilölliset tarpeensa ja haasteensa.

Testauksen tavoite: Testauksen tavoitteena on kerätä tietoa Neurosonic patjan käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä, sekä käyttäjäkokemuksia eri asiakkailta. Lisäksi tarkoituksena on selvittää patjan tuomat hyödyt asiakkaiden psyykkisen hyvinvoinnin tukena.

Tavoitteena on selvittää mm.  Minkälaisena Vaativan tuen osaamiskeskuksen ammattilaiset näkevät tuotteen käytön;

 • Millaisissa tilanteissa/mihin tarpeeseen tuotetta on käytetty?
 • Onko tuote ollut hyödyllinen – vastannut odotettuun tarpeeseen?
 • Mitä ohjelmia on käytetty? miksi
 • Minkä pituisia ohjelmia? miksi
 • Mitä musiikkia? miksi
 • Millaisille asiakkaille tuote sopii/ei sovi?
 • Minkälaisia kokemuksia asiakkailla on tuotteesta
 • Kuinka tuotteen siirrettävyys on toiminut erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä
 • Onko tuotetta ollut helppo siirrellä paikasta toiseen
 • Onko tuotteen kantokassi koettu toimivana
 • Kuinka kuormittavana henkilökunta on kokenut tuotteen käytön
 • Miten tuotetta tai sen käyttöä voisi vielä kehittää

Miten testattiin: Satakunnan Ammattikorkeakoulun Satakunta Testbed -hankkeen henkilöstö avusti laitteen käytön kanssa alkuun ja sen jälkeen Vaativan tuen osaamiskeskuksen henkilökunta vastasi sisäisestä koulutuksesta, jos joku henkilökunnan jäsen oli estynyt tulemaan ensimmäisellä kerralla laitteen käytönohjaukseen. Henkilökunta valikoi asiakkaat huomioiden heidän yksilölliset tarpeensa ja haasteensa. Henkilökunta raportoi kokemuksista palautevihkoon, joka kulki patjan mukana testauksen ajan. Lisäksi testaukseen osallistuneet hoitajat osallistuivat testauksen päätteeksi ryhmähaastatteluun.

TULOKSIA

Patjaa on testattu vaativan tuen kuntoutusasiakkaiden rentoutumiseen lisäämään psyykkistä hyvinvointia. Stressiperäisiä oireita on vaikea laukaista jo valmiiksi ruuhkaisen mielen kautta.  Neurosonicin tuottama matalataajuinen värähtely vaikuttaa rauhoittavasti autonomiseen hermostoon ja erityisesti sympaattiseen toimintaan. Värähtely rentouttaa tehokkaasti ja rauhoittaa hälytystilassa olevia hermoratoja, jolloin keho ja mieli pääsevät palautumaan. Patjaa oli tarjottu asiakkaalle testiin hänen tullessa kuntoutusjaksolle. Jos asiakas oli halunnut patjaa käyttää, sen käyttöä oli jatkettu vielä solussa. Suurimmalle osalle testaukseen suostuneille asiakkaille patjalla makaaminen oli positiivinen kokemus ja he halusivat jatkaa sen kokeilua koko jakson ajan. He olivat testanneet pääsääntöisesti aktivointiohjelmaa eri pituisena. Hoitajien mukaan yksi asiakkaista rentoutui patjalla niin, että nukahti aina hoidon aikana. Asiakas käytti kuntoutusjaksolla patjaa useaan kertaan ja vaikutus oli aina samanlainen. Hän olisi halunnut jatkaa patjan kanssa hoitoa myös kotona. Varautuneita, ennakkoluuloisia asiakkaita on ollut vaikea saada patjalle makaamaan. Yksi asiakkaista kertoi, ettei pitänyt patjasta, mutta kuitenkin sanallisella ohjeistuksella oli patjalla pidempään. Kun asiakas antoi itselleen mahdollisuuden rentoutukselle, hän vaikutti aidosti rentoutuvan. Hoitajat havaitsivat osalla asiakkailla parantuneen kyvyn pysähtyä pidemmällä käyttökokemuksella.

Patjalla oleminen tarjoaa tietoisen läsnäolon kokemuksen: kehotietoisuus, kuulo- ja tuntoaistimus. Osa testaajista oli patjalla makaamisen lisäksi kuunnellut samalla rentouttavaa musiikkia vastamelukuulokkeilla, jolloin patjan vaikutus on ollut vielä voimakkaampi. Osa testaajista toivoi, että musiikki hiljenisi asteittain ohjelman loppua kohden, eikä loppuisi ”seinään”.

Hoitajien mielestä patja ei sovellu asiakkaille, joilla on aistiyliherkkyyksiä ja jotka kokevat tärinän epämiellyttävänä. Osa asiakkaista ei pitänyt patjalla makaamisesta sen tuottamien tuntoaistiärsykkeiden vuoksi. Patjan käyttämiseen vaikutti hoitajien mielestä paljon asiakkaiden yksilölliset aistisäätelyn haasteet. Vaativan tuen asiakkaat tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista. Jotkut asiakkaat ovat voineet lapsena jäädä ilman riittävää hellyyttä ja siksi he kokevat kosketuksen ja patjan värinän vieraana vielä aikuisenakin. Hoitajat ovat pyrkineet pitämään testaustilanteissa turvallisuuden tunnetta yllä, jotta arimmatkin olisivat rohkaistuneet patjalle.

Neurosonic patjaa kokeiltiin 10 minuutin rentoutusohjelmalla myös kahdelle lapsiasiakkaalle, joista toinen ilmaisi selkeästi nauttineensa patjan päällä makaamisesta. Toisen lapsen osalta patjan vaikutus jäi epäselväksi. Lasten kanssa patjaa ehdittiin testata vain kerran ennen testauksen päättymistä.

Mobiilisovelluksen avulla oli helppo valita 10-41 minuutin ohjelmia rentoutumiseen, aktivointiin tai palautumiseen. Värähtelyn voimakkuuksia oli sovelluksen kautta myös helppo säädellä. Yhteyden muodostaminen patjan ja sovelluksen välille oli ajoittain hankalaa sovelluksen ollessa tabletilla. Tämä saattoi johtua Vaativan tuen osaamiskeskuksen wifi-verkosta, sillä sovelluksen lataaminen työpuhelimeen helpotti yhteyden muodostamista.

Patjan ulkopuolelle sijoitettu signaalikaapeli ja keskusyksikkö aiheuttivat hämmennystä. Hoitajien mielestä patjan käyttö olisi ollut paljon sujuvampaa ja helpompaa, jos patjan ulkopuolella olisi ollut vain virtajohto ja muut sähköosat olisivat integroituna patjaan. Osa hoitajista pelkäsi rikkovansa signaalikaapelin liittimen ”hampaat” osia kootessaan.

Patja on ollut osalla asiakkaista lattialla testaustilanteissa ja myös tämä on joistakin asiakkaista tuntunut vieraalta. Patjan nostaminen asiakkaiden omiin sänkyihin oli lisännyt turvallisuuden tunnetta ja parantanut myös hoitajien työergonomiaa. Patjan pintamateriaali koettiin helppohoitoisena.

Patjan liikuttaminen kantokassin kanssa on koettu hankalaksi ja raskaaksi. Kehitysideana ehdotettiin pyöriä kassin pohjaan, jolloin patjakassia voisi vetää kuten matkalaukkua. Patjan siirreltävyys koettiin kuitenkin lisäävän käyttömahdollisuuksia.

Teksti: Minna Kangasniemi