Älyvaatteet avuksi kuormituksen mittaamiseen

Hyvinvoinnin ja kuntoutuksen seuraamiseen on vuosien saatossa kehitetty jo monenlaista teknologiaa. Älypuhelin, -kellot ja -sormukset ovat nykyään monella ihmisellä mukana arjessa ja lähes jokainen ihminen omistaa jonkun tai useamman näistä. Teknologia näkyy arjessamme nykypäivänä lähes väistämättä jollakin tapaa ja monenlaisia mittareita on jo olemassa.

Vielä vähän tuntematon älytuote on älyvaatteet. Netistä selaamalla näitäkin löytyy kuitenkin paljon ja erilaisiin käyttötarkoituksiin suunniteltuja vaatteita. Suomalainen Myontec on kehittänyt älyvaatteet, jonka avulla mitataan EMG:n avulla lihasten aktiivisuutta, puolieroja ja relaxaatiota. Tuotevalikoimasta löytyy esimerkiksi housuja, paitoja ja vyö. Nämä kaikki tuotteet mittaavat eri kehonosien lihasten EMG:tä. Esimerkiksi housut mittaavat etu- ja takareiden, sekä pakaroiden aktiivisuutta. Tuotteet ovat jo pitkään olleet käytössä eri urheiluseuroilla ympäri maailmaa kuntoutuksen tukena.

EMG on lyhenne sanoista Elektromyografia, eli lihassähkökäyrä. Sen avulla selvitetään lihasten ja hermoston sähköistä ilmiötä, joka ilmoitetaan EMG-arvoina, tyypillisesti mikrovoltteina (µV). Jokaisen ihmisen EMG-arvot ovat yksilöllisiä ja tämä tulee huomioida tuloksia tulkittaessa.

Kuinka EMG:tä mittaavaa älyvaatetta voidaan sitten hyödyntää? Satakunta Testbed yhdessä Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana- hankkeen kanssa ovat lähteneet pohtimaan tätä. SAMKille saadut tuotteet mahdollistavat tuotteiden käyttämisen opetuksessa, Palvelukeskus Soteekissa, opinnäytetöissä ja hanketyössä. Yhtenä esimerkkinä SAMKin opiskelijoiden tekemässä polkupyöräergometritestissä voidaan katsoa, miten kuormat jakautuvat eri kohdassa testiä ja työskenteleekö henkilö etu- vai takareisi voittoisesti. Opiskelijat voivat myös ideoida tuotteelle uusia käyttökohteita tai datan visualisointia. Hankkeissa voidaan esim. arvioida työergonomiaa tukevien harjoitusten onnistumista objektiivisesti.

Myontec on teettänyt tuotteistaan jo paljon validoituja testejä, joihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa: www.myontec.com/research

Teksti: Jani Lahti