VR-simulaatiot hyödyksi Sote-alan opetukseen ja laitetestaukseen?

Satakunnan Ammattikorkeakoulussa on jo pitkään hyödynnetty simulaatioita sosiaali- ja terveysalan opinnoissa. Simulaation tarkoituksena on mahdollistaa oikeiden työelämätilanteiden harjoittelu simuloiduissa, mutta aidonkaltaisissa tilanteissa. Simulaatio mahdollistaa myös uusien toimintatapojen ja kehitteillä olevien laitteiden testaamisen turvallisesti.  VR-maailma ei vastaa täysin todellista maailmaa, mutta se luo hyvin aidonkaltaisen kokemuksen tilanteesta.

Kun virtuaalimaailma yhdistetään simulaatioihin, kasvavat mahdollisuudet lähes rajattomiksi. Siksi virtuaalimaailman hyödyntäminen työelämässä kasvaakin kovaa vauhtia alasta riippumatta. Turussa ja Helsingissä toimiva ADE Oy, joka on Samkin kanssa yhteistyössä kehitellyt uutta VR-simulaatiota, on erikoistunut juuri erilaisiin VR-simulaatioihin. Heiltä löytyy valmiita VR-simulaatioita mm. trukilla ajoon, tulityöhön ja nosturilla suoritettaviin harjoituksiin, jotka ovat aktiivisessa käytössä työelämän eri yritysten kanssa.

Kuvakaappaus VR-simulaatiosta, jossa näkyy MRI kuvan rakenne kolmiulotteisesti
Kuvassa virtuaalilasien avulla katsotaan pään MRI-kuvaa, jonka avulla voidaan paikallistaa mm. tuumoreita

Teollisuuteen verrattuna sosiaali- ja terveysalalla virtuaalilasien hyödyntämistä on käytetty vielä vähän. Juuri edellä mainitut simulaatiot ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka monipuolisia VR-simulaatiot voisivat olla. VR-ympäristössä on mahdollisuus harjoitella tehtävää tai toimenpidettä turvallisesti ja toistoja voidaan tehdä lukemattomia. Toisaalta VR-ympäristöön voidaan vielä teknologiaa ja menetelmiä, joita ei voida vielä testata oikeassa sote-ympäristössä oikeilla potilailla. Samalla voidaan kerätä palautetta suurelta joukolta testaajia, kun ”oikeita” käyttötilanteita ei tarvitse odottaa eikä hakea lupia tai kysyä potilaiden suostumusta. On myös tärkeää muistaa, että VR-simulaatioiden ei ole pelkästään tarkoitus korvata todellisuudessa tapahtuvaa harjoittelua, vaan toimia yhtenä työkaluna työelämässä. Yhden ADE:n kehittämän ohjelman avulla voidaan mm. tarkastella MRI-kuvia, joka auttaa ortopedejä paikallistamaan mahdollisen ongelman.

Jos simulaatioiden rakentamisen maailma on vieras, kannattaa lähteä rakentamaan kokonaisuutta yksinkertaisesta näkökulmasta prosessioppimismallisesti. Tämän tyyppisen simulaation kehittäminen on helpompaa ja antaa perusymmärryksen siitä, miten erilaisia tehtäviä voidaan rakentaa ja millaisilla menetelmillä oppimista voidaan tukea VR-maailmassa. Kun perustekniikka ja runko on kunnossa, voidaan keskittyä hienosäätöihin.

kuvakaappaus simulaatiosta, jossa potilas makaa vuoteessa
Kuvassa Samkin & ADE:n yhteiskehittämä Sote-alan simulaatio.

Satakunta Testbed- ja Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana- hankkeet yhdessä ADE Oy:n kanssa ovatkin kesän aikana nyt luoneet VR-simulaatiota. Yhteistyön tavoitteena on yhtäältä ollut Satasairaalan ja SAMKin simulaatiotoiminnan yhteiskehittäminen ja toimintamalleja simuloivan ympäristön rakentaminen. Toisaalta tavoitteena on ollut oppia VR-simulaatioiden perustuottamista, jotta jatkossa VR-simulaatiot voidaan ottaa maakunnan testbed-toiminnan palveluvalikoimaan. Tällöin yritykset pääsevät hyödyntämään perinteisen simulaation lisäksi myös VR-simulaatioita tuotekehityksessään.

Teksti: Jani Lahti; Kuvat: Mervi Vähätalo