Hilda-sisältöpalvelu ikääntyneiden kotihoidon tukena

Testattu laite ja testausaika

Satakunnan Ammattikorkeakoulun tiloissa toimiva Palvelukeskus Soteekki, jonka työntekijöinä toimivat Samkin omat hyvinvointialan opiskelijat, testasivat Satakunta Testbed -hankkeessa Kardemummo Oy:n HILDA-sisältöpalvelua tammikuusta toukokuuhun keväällä 2022.

Kardemummo OY:n kehittämä HILDA-palvelu on helppokäyttöinen sisältöpalvelu, jossa on monipuolisesti erilaista sisältöä. Sen tarkoitus on tuottaa hoivakotien asukkaille erilaista viriketoimintaa televisioon liitettävällä HILDA-boksilla tai tabletin avulla. Palvelua voidaan käyttää aktivoimaan fyysistä toimintakykyä, kohottamaan mielialaa ja parantamaan elämänlaatua

Lyhyt esittelyvideo HILDA-palvelusta: https://www.youtube.com/watch?v=Ceq6LY8DMzk

Testaajat

Palvelukeskus Soteekin opiskelijat, jotka suorittavat työharjoittelua, ottivat HILDA-palvelun mukaan asiakaskäynneille. Laitteen käyttö koettiin helpoksi, eikä se vienyt juurikaan aikaa. Keskimäärin laitteen käyttöönotto kesti yhdestä viiteen minuuttiin. Käynneillä käytettiin 10 kertaa tablettia ja kolme kertaa televisioon kytkettävää HILDA-boksia. Tabletti koettiinkin helpommaksi tavaksi, sillä se on helppo ottaa esille ja kytkeä päälle. Jos laite taas jäisi asiakkaan luokse, niin televisioon liitettävä boksi voisi olla parempi vaihtoehto.

Laite nähtiin positiivisen lisätyökaluna käynneille niin asiakkaan kuin ammattilaisen silmissä. Sisältöä pidettiin sopivan monipuolisena. Opiskelijat mainitsivat, että palvelu helpottaa viriketoiminnan suunnittelua ja säästää siinä aikaa. Palvelu tulee monialaisten toiminnallisten tuokioiden suunnittelua siten, että esim. sairaanhoitajan on helpompi valmistella fyysistä toiminnallisuutta tukeva kokonaisuus ja fysioterapeutti saa tukea vaikkapa kognitiivista toimintakykyä tukevien tuokioiden järjestämiseen. Selkeästi suurimpana apuna nähtiin musiikki ja myös rentoutumiset olivat mukava lisä käynnillä.

Kehitysideat

Käytettävyyden osalta kehitysideoita ei juurikaan tullut esitetty. Tekstityksen arveltiin hyödyttävän joitain asiakkaita. Lisäksi palvelua toivottiin myös tietokoneelle, joka voisi nopeuttaa sen käyttöä joissain ympäristöissä.

Sisältöjen osalta toivottiin myös laajempaa videoiden sisällönkuvausta sekä vaikeustasoluokitusta. Vaikeustasoluokituksen pitäisi olla helposti ymmärrettävä, jos tuote jätetään iäkkään kotiin itsenäiseen käyttöön.

Kelaamisen mahdollistaminen on myös tärkeää, jotta ammattilainen voi katsoa jumpat läpi pikakelauksella. Näin vältytään esim. aloittamasta jumppaa, jossa on liikkeitä, joita asiakas ei voi sairautensa vuoksi tehdä.

Soveltuvuus

Testausaika oli sopivan pituinen ja saatiin tuloksia monesta eri näkökulmasta. Varsinkin kehitysideat, joita opiskelijat keksivät, olivat hyödyllisiä. Tulosten osalta vastausmäärä jäi pienemmäksi, mitä odotettiin, joten tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Laite antaa hyvän lisätyökalun käynneille, mutta ei poista ammattilaisen osaamista, joka on edelleen asiakkaiden mielestä tärkeä osa käyntiä. Tuotetta on käytetty paljon ikääntyneiden hoivakodeissa, mutta testauksen perusteella se soveltuu myös asiakkaan kotona käytettäväksi osana kotihoidon hoitotyötä tai järjestöjen tuottamia aktivoivia kotikäyntejä.

Piirros: Rosanna Kuivalainen; Teksti: Jani Lahti