Hyvinvointiteknologian opetusta ja tutkimusta Hollannissa

Satakunta Testbed vieraili toukokuussa 2022 Hollanissa Doetinchemin kaupungissa Graafschapin ammatillissa oppilaitoksessa tutustumassa, miten Hollannissa hyödynnetään terveys- ja hyvinvointiteknologiaa opetuksessa, tutkimuksessa ja hoitotyössä.

Marloes Postel, PhD Saxion University of Applied Sciences esitteli tutkimusryhmänsä toimintaa ja hyvinvointiteknologian käyttöönoton uutta viitekehystä, joka julkaistaan lähiaikoina.

Naast organisaation edustaja kertoi InBeeld-sovelluksesta, jonka tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa sydän- ja keuhkoahtaumatautipotilaiden saamaa palvelua.  Asiakkaiden voinnista kerättiin tietoa sekä kotona olevilla järjestelmään yhdistetyillä laitteilla että heidän omia kokemuksiaan. Tiedot olivat reaaliajassa terveydenhuollon ammattilaisten nähtävillä, jotka reagoivat tarvittaessa järjestelmän hälytyksiin. Asiakas saattoi myös pyytää yhteydenottoa järjestelmän kautta. Toiminnan kehittämisessä on mukana terveydenhuollon ammattihenkilöitä joka tasolla ja sitä on tarkoitus laajentaa myös muihin asiakasryhmiin.

Robotti

Tutustuimme myös Graafschap Collegen simulaatio- ja virtuaalioppimisympäristöihin. Opiskelijat saattoivat itse varata ajan, milloin haluavat harjoitella simulaatiotiloissa ja harjoittelu käynnistyi toimenpiteen suunnittelulla, johon opiskelija itse kokosi tarvitsemansa tarvikkeet hoitotarvikekaapeista. Simulaationukkeja oli kymmeniä, sillä koulussa on paljon opiskelijoita.

Myös Graafschapissa oppimista tuetaan sähköisillä oppimisympäristöillä. Sähköisiin oppimisympäristöihin oli luotu monipuolisia caseja, joita oppilaat ratkaisivat mm. teknologiaa hyödyntämällä.

Kaikkiaan tunnistettiin samoja haasteita ja samoja mahdollisuuksia Suomessa ja Hollannissa teknologian hyödyntämisessä sekä hoitotyössä että opetuksessa. Keskusteltiin myös mahdollisista yhteisistä hankkeista ja materiaalien jakamisesta.

Oikein antoisaa ja avartavaa verkostoitumista!