Hoitotyön Teknologia Akatemia (TZA) tukena teknologian käyttöönotossa

Teknologian käyttöönoton haasteet on tunnistettu myös Hollannissa ja avuksi on kehitetty hyvinvointiteknologialähettiläiden verkosto.

TZA on kuudessa Hollannin maakunnassa toimiva kuntien ja hyvinvointipalvelutuottajien ylläpitämä teknologian koulutus- ja lainauskeskus. Keskuksessa on monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa nähtävillä ja hyvinvointialan ammattilaiset voivat käydä tutustumassa teknologiaan ja lainata laitteita omaan yksikköönsä.

Ammattilaisilta kerätään myös systemaattisesti palautetta laitteista ja niiden käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä. Palautetta käytetään, kun laitteen saamista kansallisen korvattavuuden piiriin arvioidaan. Lisäksi palautetta kerätään teknologia yrityksille kehitystyön tueksi.

Teknologian käyttöönoton helpottamiseksi TZA on muodostanut teknologialähettiläiden verkoston alueen hyvinvointialan organisaatioihin. Teknologialähettiläät ovat tavallisia terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat innostuneita teknologiasta. TZA järjestää heille koulutusta ja ryhmäkeskusteluja teknologian käyttöönoton edistämiseksi.

Joskus hyvinvointialan yksiköt ovat yhteydessä TZA:han  jonkin ongelman tiimoilta. Tällöin TZA tarjoaa räätälöityä tukea ja yhdessä mietitään, millaisen teknologian avulla ongelmaa voisi ratkaista.

Tutustuimme TZAn toimintamalliin ja tiloihin upeassa vanhassa Civon Innovaatiokeskuksessa. Osa esillä olleista tuotteista oli samoja kuin Satakunta Testbedissä testatut ja Satakunnan simulaatioympäristöistä löytyvät tuotteet, mutta paljon oli myös tuotteita, jotka olivat meille tuntemattomia. Onneksi TZA:n nettisivujen virtuaaliympäristössä voi tutustua tuotteisiin tarkemmin, sillä kaikkia tuotteita emme ehtineet testata. Ehkä niitä voidaan tarjota ratkaisuksi myös Satakuntalaisiin hyvinvointialan haasteisiin.

Civon Innovaatiokeskus on myös koululaisten aktiivisessa käytössä. Paikka on ihanteellinen ympäristö tutustua teknologiaan käytännössä. Koululaiset vierailevat oppimassa vaikkapa dronejen lentoreittien koodausta tai 3D printtausta. Samalla lapset pääsevät tutustumaan hyvinvointiteknologiaan jo kouluaikana. Tässä meillä olisi opittavaa ja ehkä kopioitavaakin.