Vanhemmuusmatka-valmennuksen testaus Satakunnan hyvinvointialueen perhekeskuksessa

Rauman ja Eurajoen alueen perhekeskus testasi Vanhemmuusmatka Oy:n kätilöiden verkkoympäristöön luotua perhe- ja synnytysvalmennusta reilun ½ vuoden ajan. Vanhemmuusmatkan verkkovalmennukset tarjoavat tietoa ja tukea perheille odotusajasta vauva-aikaan. Valmennus koostuu videoista, ohjeista, muistilistoista ja lisätietolinkeistä odotuksen ja vauvanhoidon tueksi.

Testauksen tarkoituksena oli mm. saada käytännön tietoa verkkovalmennuksen soveltuvuudesta neuvolatyöskentelyn tueksi. Asiakasperheet saivat neuvolakäynnin yhteydessä opastuksen ja tunnukset valmennusmateriaaliin käyttöön.  Verkkovalmennukseen ja valmennuksen sisältöihin tutustuttiin itsenäisesti kotona, ajasta riippumatta. Lisäksi valmennus tarjosi materiaalia, jota voitiin käydä yhdessä läpi neuvolakäynnillä asiakkaan niin halutessa.

Henkilökunnalta saatu palaute oli hyvää. Napakat valmennusvideot ja aiheet koettiin tarpeelliseksi niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin puolesta. Verkkovalmennus tarjoa nykyisen sosiaalisen median keskustelupalstoilta saatavilla olevien tietojen tilalle hyvää, luotettavaa, ammattilaisten tuomaa infoa.

”Verkkovalmennus toimi hyvin oman työn tukena. Materiaali oli samaa mitä neuvolakäynnin yhteydessä muutenkin käydään läpi”-henkilökunta tiivistää.

Vanhemmuusmatka Oy harkitsee myös valmennuksien laajentamista isovanhemmille. Ajatusta pidettiin hyvänä. Monilla perheillä isovanhemmat osallistuvat lasten hoitoon aktiivisesti ja voisivat olla kiinnostuneita valmennuksesta.