Tulevaisuustyöpajassa maalattiin visioita viiden vuoden päähän

Ikääntymisestä innovaatioksi – IKI-hanke järjestämään Tulevaisuustyöpaja-sarjan ensimmäiseen osaan helmikuussa osallistui yhteensä 20 eri alan ammattilaista. Tapahtuma kokosi yhteen monipuolisen joukon edustajia Satakunnan hyvinvointialueelta ja Porin kaupungilta sekä eri järjestöistä, yrityksistä, korkeakouluista sekä kehittämisorganisaatioista.

Työpajassa käsiteltiin laaja-alaisesti kehittämistä, ilmiöiden tunnistamista ja kohderyhmänä oli erityisesti ikäihmiset ja heille suunnatut palvelut. Alustuksissa kuultiin puheenvuoroja eri näkökulmista työpajan aiheeseen liittyen. Osallistujat heittäytyivät rohkeasti mukaan keskusteluihin, ja tunnelma oli avoin ja yhteisöllinen. Palaute tapahtumasta oli erittäin myönteistä. Parhaana antina koettiin yhteisen tahtotilan tunnistamisen ilo sekä yhdessä ideoinnin flow.

Työpajan aikana siirryttiin aikamatkalle vuoteen 2029, missä pohdittiin toimivia ja myönteisiä asioita vakiintuneesta GeroTestbed toimintamallista. Seuraavaksi tarkasteltiin vuotta 2027 ja selvitettiin, mitä tapahtui saavuttaaksemme vuoden 2029 myönteiset näkökulmat. Lopuksi palattiin nykyhetkeen ja vuoteen 2024, pohtien, mitä toimia tarvitaan, jotta reitti vuoden 2027 saavutuksiin on mahdollinen ja sitä myötä vuoteen 2029.

Tuloksista koostetaan yhteenveto, joka tulee olemaan keskeisessä roolissa seuraavan työpajan suunnittelussa. Lisäksi se vaikuttaa merkittävästi GeroTestbed-toimintamallin lopulliseen muotoiluun. Tapahtuma osoitti, että yhteistyö eri sidosryhmien välillä on avainasemassa, kun luodaan kestäviä ratkaisuja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja tämä työpajassa myös tunnistettiin.

Jatkamme innolla tulevaisuuteen ja odotamme jo seuraavaa vaihetta GeroTestbedin kehityksessä!

Seuraa hankematkaamme Facebookissa  ja LinkedInissä.

Kuvassa Tulevaisuuden työpajassa fasilitaattorina toiminut Sauli Hyväri, IKI-hankkeen projektikoordinaattori Sinikka Paukkunen ja projektipäällikkö Eveliina Kaukkila.


Lisätietoa:    

Projektipäällikkö Mervi Vähätalo (SAMK), mervi.vahatalo@samk.fi, p. 044 710 3983  

Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila (TAU), eveliina.kaukkila@tuni.fi, p. 050 479 4294  

Projektikoordinaattori Sinikka Paukkunen (Diak), sinikka.paukkunen@diak.fi, p. 050 571 4686   

Kaikki IKI-hankkeen logot