Medeka Oy:n reittisovelluksen testaus Noormarkun kotiinkuntoutusosastol-la

Satakunta Testbed testasi Medeka Oy: reittisovellusta yhteistyössä Noormarkun kotiinkuntoutusosaston kanssa 1kk ajan vuoden alussa. Medeka on suomalainen yritys, Green Care Finlandin jäsen ja yrityksellä on Suomen Lippu-merkki. Medekan reittisovellus tarjoaa erilaisia reittejä, joita voi katsella asiakkaan toiveiden mukaan esim. kuntoutuslaitteita poljettaessa/askeltaessa. Reittejä on useita ja ne ovat kestoltaan eri pituisia. Ideana on saada kuntoutustapahtumasta mielekkäämpi ja tehokkaampi vaihtelevien reittien avulla. Reittimaailmoja on kuvattu mm. kansallispuistoissa.

Testauksen tavoitteena oli kerätä tietoa reittisovelluksen käytettävyydestä, motivaation lisäämisestä ja hyödyllisyydestä kuntoutustilanteissa. Fysioterapeutit perehdytettiin sovelluksen käyttöön ja yhteistyötä tehtiin koko testauksen ajan.

Testaustuloksia

Fysioterapeutit kirjasivat havaintoja jokaisen kuntoutustapahtuman jälkeen. Päivittäisiä havaintoja kirjattiin yhteensä 69 kappaletta. Näissä kirjauksissa havaintona oli 71% kasvu kuntoutustapahtumaan liittyvässä mielenkiinnossa (esim. valitsivat itse reitit, ihastelivat maisemia jne.). Yli puolet koki asiakkaiden aktivaation lisääntyvän sovellusta käytettäessä (esim. asiakkaat jaksoivat polkea pidempään). Havaintona oli, että joillakin kuntoutujilla alkuinnostus hiipui sovelluksen reitteihin kuntoutusjakson myötä.

Testauksen loputtua oli laajempi kysely, jolla kartoitettiin mm. sovelluksen käytettävyyttä ja ajatuksia sovelluksen suosittelemisesta vastaavanlaiseen tarkoitukseen muilla osastoilla. Sovellus koettiin käytettävyydeltään, toimintaperiaatteeltaan ja hyödyllisyydeltään hyväksi. Käytettävyys ja toimintaperiaate saivat ainoastaan positiivisia palautteita tässä kyselyssä.

Kehitysajatuksia

Noormarkun kotiinkuntoutusosasto antoi testauksen loputtua hyviä kehitysideoita reittisovelluksen toiminnan ja sisällön kehittämiseen. Reittien kestot tulisi mm. näkyä selkeämmin. Tämä hyödyttäisi kuntoutustapahtuman keston suunnittelua.  Reitteihin toivottiin enemmän maalaismaisemia ja kylänraitteja, samoin kaupunkireittejä. Lisäksi sovelluksen aloitussivulla olisi hienoa, jos näkyisi suomen kartta ja reittien sijainti. Näiden avulla reittien valinta olisi helpompaa ja mielekkäämpää.

Testauksessa saatiin hyvin selville tuotteen soveltuvuutta kuntoutukseen. Fysioterapeuttien tekemät havainnot antoivat lisää ajatuksia sovelluksen käyttöön ja kehittämiseen!

Ohessa asiakkaiden havaintoja:

”oli ihana seurata reittiä, ei huomannut edes, että pyöräili samalla”

”voi kun pääsisi itse kävelemään metsään”

”olipas mielenkiintoinen reissu, kyl oli hianoo”

Teksti: Nina Karttunen