Virtuaalitodellisuuden avulla opitaan hoitotyötä

Ennen vuoden vaihdetta uutisoimme, kuinka VR-maailmaa voisi hyödyntää opetuksessa ja laitetestauksessa ja kävimme Helsingissä tutustumassa teknologian käytön integrointiin osaksi simulaatioita. Samassa uutisessa kerroimme ADE:n kanssa yhteistyössä tehtävästä sote-alan simulaatiosta. Simulaatio on viimeisiä testauksia vaille valmis hoitotyön puolesta, jonka lisäksi luodaan lyhyt fysioterapian simulaatio.

Simulaation kehittäminen tapahtui ADE:n kanssa tiiviissä yhteistyössä. Samkilla on osaaminen sote-alalta ja ADElla osaaminen taas simulaation kehittämisen puolella. Yhteistyöllä ollaan saatu tähän mennessä molempia osapuolia miellyttävä tulos, jota olisi myös loistavaa päästä jatkokehittämään.

Simulaatioympäristössä on käytetty animoitua grafiikkaa, joka helpottaa tarvittavien muutosten tekemistä, sekä tällä saadaan tietynlainen pelillisyyden efekti mukaan. Oppiminen tapahtuu isoksi osaksi prosessioppimisen tyylillä, eikä sen ole tarkoitus korvata varsinaista opetusta. Hankkeessa rakennetun simulaation tarkoitus on valmistaa opiskelijaa ennen varsinaista simulaatiota. Usein myös simulaatiotilanteessa ryhmäkoko on niin suuri, että kaikki opiskelijat eivät simulointia suorita, vaan tehtäväksi jää tarkkailu ja toisten reflektointi. Tämän VR-simulaation avulla siis jokainen opiskelija saa kokemuksen asiakastilanteesta ja voi harjoitella sitä myös itsenäisesti.

Monelle opiskelijalle ensimmäinen asiakaskohtaaminen voi tapahtua vasta ensimmäisellä harjoittelujaksolla. Tuntemattoman ihmisen kohtaaminen ja varsinkin, kun henkilö tarvitsee apua sairautensa kanssa, voi kohtaaminen olla pelottava. Simulaation avulla voidaan harjoitella ensikohtaamista ja saada varmuutta jo opittuihin asioihin. Tässäkään tilanteessa simulaatio ei tietenkään korvaa oikean henkilön kohtaamista ja sen tilanteen arvaamattomuutta, mutta voisi se tulevaisuudessa kehittää opiskelijoiden itsevarmuutta omaa alaa kohtaan.

Hoitotyön simulaatio on hyvällä mallilla, fysioterapian simulaatio valmistuu kohta, mutta sosionomin simulaation osalta joudutaan odottamaan vielä tulevaisuuteen. Simulaatioiden testauksista opettajien ja opiskelijoiden kanssa on jo sovittu. Onkin tärkeää kerätä palautetta ja käyttökokemuksia oikeilta käyttäjiltä. Palautteen avulla sekä me SAMKilaiset että VR sisältöjä tuottavat yritykset voivat oppia esim., millaiset toiminnallisuudet ja visualisoinnit toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon simulaatioissa. Jatkossa toivomme voivamme laajentaa simulaatioiden käyttöä vahvemmin osaksi teknologiatestauksia. Simulaation tarkoitus ei ole jäädä vain Samkin käyttöön, vaan haluamme tulevaisuudessakin tehdä yhteistyötä eri yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Jos yrityksenne/koulunne on kiinnostuneita kuulemaan tästä enemmän ja voisi olla halukkuutta mahdolliseen yhteistyöhön, niin voi olla yhteydessä Satakunta Testbedin työntekijöihin: jani.lahti@samk.fi tai mervi.vahatalo@samk.fi